Töös olevad projektid

Siin on võimalik tutvuda hetkel aktiivsete projektidega. Täpsemat infot konkreetse arendusprojekti kohta saate vastavalt kodulehelt.

 

Uuesalu

Uuesalu on suurim IBE Estonia OÜ hetkel töös olevatest arendusobjektidest. Üle 80 ha suurusest detailplaneeringualast asukohaga Järveküla Rae vald on tänaseks üldehitustööd lõpetatud I etapi osas, mille käigus rajati kokku 100 korteriomandit. Rajatud on ka lastele mänguväljak, kelgumägi, võrkpalli- ja korvpalli plats. Kergliiklusteed annavad hea liikumisvõimaluse.

II etapi majade ehitus ning müük käib ning  II etapis anname soovijatele võimaluse ka krunte osta.

Põdra tee äärde plaanime rajada büroo/laohoone ning üks ärimaa krunt ootab ostjat.

Täpsem informatsioon www.uuesalu.ee

 

Aara

IBE Estonia OÜ’le kuulub Jõelähtme vallas Vandjala külas Peterburi maantee ja Kostivere tee ristmikul asuv  20,94 ha suurune Aara kinnistu, mille suhtes on menetluses detailplaneeringu koostamine osana Maardu Lõunakarjääri detailplaneeringust. Planeeringu kehtestamisel jaguneb kinnistu äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistuteks.

Vaata Maardu Lõunakarjääri detailplaneeringu põhijoonist

 

Uuetoa III

 

Uuetoa III planeeringuala hõlmab 3, 74 ha ja asub Viimsis, Haabneeme keskuse vahetus läheduses. Otse üle tee on Viimsi uus Mäepark Vimka.

2017.a. suveks valmivad planeeringualal vee- ja kanali ning sadeveetrassid, asfalteeritud teed ja tänavavalgustus.

Täpsem informatsioon www.uuetoa.ee

uuetoa III asendiplaan